https://www.youtube.com/watch?v=4lHnkRklfYE

 

讚美之泉 - 我的心你要稱頌耶和華
詞曲:林良真、游智婷
我的心 你要稱頌耶和華 不可忘記祂的恩惠
祂赦免你一切過犯罪孽 醫治你疾病復原
我的心 你要稱頌耶和華 不可忘記祂的恩惠
祂以仁愛慈悲為你冠冕 為受屈的人伸冤
天離地有何等的高 祂的慈愛也何等的深
東離西有多麼的遠 祂使我的過犯也離我多遠
耶和華有憐憫的愛 且有豐盛無盡的恩典
從亙古直到永遠 耶和華祂是我的神
我的心 你要稱頌耶和華 不可忘記祂的恩惠
祂以仁愛慈悲為你冠冕 為受屈的人伸冤
天離地有何等的高 祂的慈愛也何等的深
東離西有多麼的遠 祂使我的過犯也離我多遠
耶和華有憐憫的愛 且有豐盛無盡的恩典
從亙古直到永遠 耶和華祂是我的神
天離地有何等的高 祂的慈愛也何等的深
東離西有多麼的遠 祂使我的過犯也離我多遠
耶和華有憐憫的愛 且有豐盛無盡的恩典
從亙古直到永遠 耶和華祂是我的神
從亙古直到永遠 耶和華祂是我的神

arrow
arrow
    全站熱搜

    smartypants 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()